CE-Märkning

Fästmassor
 LIP Kakelfix
 LIP Multi Kakelfix Lätt
Limning av lättbetong
 LIP Limbruk Grov
Fogmassa
Vattentätning
Radonsäkring
Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 250 Projektspackel
Golvavjämnings- massor
 LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 LIP 248 Reparationsspackel
Golvlim
Ljuddämpande golv
Putsning/ Spackling av vägger och fasader
 
Skötsel och underhåll
Lewis/laxstjärtplåt
CE-Märkning

Fästmassor
 LIP Kakelfix
 LIP Multi Kakelfix Lätt
Limning av lättbetong
 LIP Limbruk Grov
Fogmassa
Vattentätning
Radonsäkring
Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 250 Projektspackel
Golvavjämnings- massor
 LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 LIP 248 Reparationsspackel
Golvlim
Ljuddämpande golv
Putsning/ Spackling av vägger och fasader
 
Skötsel och underhåll
Lewis/laxstjärtplåt
;