LIP Flexicol
 

Färdigblandad fästmassa med stor vidhäftning och elasticitet (5,2 mm/m)

◗    CE: D2 E (S2) 
◗    Elastiskt                           
◗    Vattenfast                           
◗    Limning av kartongbeklädd gips och andra sugande skivmaterial
◗    Inomhus

Färg:
Vit.

Materialåtgång:
Ca. 2,4 kg/ m² med 6mm tandspackel.

Förpackning:
5 och 25 kg. plasthink.

Användningsområde:
Uppsättning och läggning av kakel, glasullplattor, rockwoolplattor på de flesta underlag samt där rörelser kan förekomma, stabilisering av träbjälklags konstruktioner med sugande skivmaterial som kan användas som underlag för keramisk beklädnad.
                      
Underlag:                         
På nygjuten betong efter min. 28 dygn. Lättbetongselement max. fukthalt 4-8 %, murade ytor, nyputsade ytor och kalciumsilikatplattor, plåt, aluminium, m.m. 
På Starkt sugande underlag skall ytan behandlas med LIP Primer 54.
Obs! vid täta och fuktiga underlag förlängs torktiden.


             
LIP Flexicol
 

Färdigblandad fästmassa med stor vidhäftning och elasticitet (5,2 mm/m)

◗    CE: D2 E (S2) 
◗    Elastiskt                           
◗    Vattenfast                           
◗    Limning av kartongbeklädd gips och andra sugande skivmaterial
◗    Inomhus

Färg:
Vit.

Materialåtgång:
Ca. 2,4 kg/ m² med 6mm tandspackel.

Förpackning:
5 och 25 kg. plasthink.

Användningsområde:
Uppsättning och läggning av kakel, glasullplattor, rockwoolplattor på de flesta underlag samt där rörelser kan förekomma, stabilisering av träbjälklags konstruktioner med sugande skivmaterial som kan användas som underlag för keramisk beklädnad.
                      
Underlag:                         
På nygjuten betong efter min. 28 dygn. Lättbetongselement max. fukthalt 4-8 %, murade ytor, nyputsade ytor och kalciumsilikatplattor, plåt, aluminium, m.m. 
På Starkt sugande underlag skall ytan behandlas med LIP Primer 54.
Obs! vid täta och fuktiga underlag förlängs torktiden.