LIP Snabbtorkande Kakelfix
 

Fogningsbar efter 1½-2 tim cementbunden


◗    CE: C2FE S1 
◗    Avdragsstyrka 6 tim: > 0,5 N/mm²
◗    Avdragsstyrka 24 tim: > 2,0 N/m²                                                 
◗    För inom och utomhus   
◗    Till värmegolv 
◗    På gammal keramiska material och PVC
◗    Till våtrum
◗    BBV godkänd

 
Färg:
Grå

Materialåtgång:
Ca. 2,3 kg/ m² med 6mm tandspackel.

Förpackning:
5 och 25 kg. plastlaminerad papperspåse.

Användningsområde:      
Till uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, marmor, mosaik, skiffer, tegel, glasullplattor, rockwoolplattor och polyphorplattor m.m. Användes på ställen där snabb belastning är önskvärd. Till marmor och andra ¨transparent/genomskinliga¨ material rekommenderas LIP Multi kakelfix vit eller LIP Super Trope vit. Vid montering på ytor där krympningar i underlag kan förekomma tillsätts LIP Multibinder för att öka elasticitet och vidhäftning.

Underlag:
På fasta underlag av: Betong äldre än 2 mån. Putsade ytor, lättbetong, gasbetong, siporex, gipsskivor, målade ytor, gammalt kakel eller klinker, golvvinyl, samt kylrum och läggning på värmegolv. Lättbetongselement (max. fukt kvot 4-8%), följ tillverkarens rekommendationer. På starkt sugande underlag skall ytan behandlas med LIP Primer 54.
Speciellt lämplig till natursten över 40x40 cm.


             
LIP Snabbtorkande Kakelfix
 

Fogningsbar efter 1½-2 tim cementbunden


◗    CE: C2FE S1 
◗    Avdragsstyrka 6 tim: > 0,5 N/mm²
◗    Avdragsstyrka 24 tim: > 2,0 N/m²                                                 
◗    För inom och utomhus   
◗    Till värmegolv 
◗    På gammal keramiska material och PVC
◗    Till våtrum
◗    BBV godkänd

 
Färg:
Grå

Materialåtgång:
Ca. 2,3 kg/ m² med 6mm tandspackel.

Förpackning:
5 och 25 kg. plastlaminerad papperspåse.

Användningsområde:      
Till uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, marmor, mosaik, skiffer, tegel, glasullplattor, rockwoolplattor och polyphorplattor m.m. Användes på ställen där snabb belastning är önskvärd. Till marmor och andra ¨transparent/genomskinliga¨ material rekommenderas LIP Multi kakelfix vit eller LIP Super Trope vit. Vid montering på ytor där krympningar i underlag kan förekomma tillsätts LIP Multibinder för att öka elasticitet och vidhäftning.

Underlag:
På fasta underlag av: Betong äldre än 2 mån. Putsade ytor, lättbetong, gasbetong, siporex, gipsskivor, målade ytor, gammalt kakel eller klinker, golvvinyl, samt kylrum och läggning på värmegolv. Lättbetongselement (max. fukt kvot 4-8%), följ tillverkarens rekommendationer. På starkt sugande underlag skall ytan behandlas med LIP Primer 54.
Speciellt lämplig till natursten över 40x40 cm.