LIP Supergrund
 

Kvartssandsmodifierad specialprimer till både golvspackel och fästmassor

◗    Alkaliresistent
◗    Flexibel
◗    Förbättrar vidhäftningen mot svåra underlag
◗    Fäster på epoxi/linoleum/asfalt

Materialåtgång
60-250 gram/m2 beroende på typ av underlag

Emballage
3 och 12 kg plasthink

Användningsområde
LIP Supergrund är en kvartssandsmodifierad specialprimer till olika
typer av underlag såsom målade betonggolv, gammal keramik, trägolv,
gips mm. Kan även användas på ytor där det normalt är svårt att få
en tillräcklig vidhäftning mot tillexempel epoxi, gjutasfalt, anhydridspackel,aluminium, PVC mm.


Används inomhus vid plattsättning/spackling av väggar och golv där det, beroende på underlagets egenskaper, ställs stora krav på ökad vidhäftning.

 


             
LIP Supergrund
 

Kvartssandsmodifierad specialprimer till både golvspackel och fästmassor

◗    Alkaliresistent
◗    Flexibel
◗    Förbättrar vidhäftningen mot svåra underlag
◗    Fäster på epoxi/linoleum/asfalt

Materialåtgång
60-250 gram/m2 beroende på typ av underlag

Emballage
3 och 12 kg plasthink

Användningsområde
LIP Supergrund är en kvartssandsmodifierad specialprimer till olika
typer av underlag såsom målade betonggolv, gammal keramik, trägolv,
gips mm. Kan även användas på ytor där det normalt är svårt att få
en tillräcklig vidhäftning mot tillexempel epoxi, gjutasfalt, anhydridspackel,aluminium, PVC mm.


Används inomhus vid plattsättning/spackling av väggar och golv där det, beroende på underlagets egenskaper, ställs stora krav på ökad vidhäftning.