LIP 210 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, plastförstärkt, spänningsfattig, självnivellerande och pumpbar 
 
◗    CT-C35-F8
◗    Från 1 mm till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 timmar
◗    Golvvärme + inomhus

Åtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, klinker, ingjutning av värmekablar m.m. LIP 210 kan läggas ut till valfri tjocklek i en arbetsgång. Stabilisering av träbjälklag enligt BBVs branchregler.Vid spackling där risk för tillskjutandefukt förekommer används LIP 228

OBS:
LIP 210 användes inomhus. I våtutrymmen användes godkända vattentätningssystem.


             
LIP 210 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, plastförstärkt, spänningsfattig, självnivellerande och pumpbar 
 
◗    CT-C35-F8
◗    Från 1 mm till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 timmar
◗    Golvvärme + inomhus

Åtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, klinker, ingjutning av värmekablar m.m. LIP 210 kan läggas ut till valfri tjocklek i en arbetsgång. Stabilisering av träbjälklag enligt BBVs branchregler.Vid spackling där risk för tillskjutandefukt förekommer används LIP 228

OBS:
LIP 210 användes inomhus. I våtutrymmen användes godkända vattentätningssystem.