LIP 215 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, spänningsfattig, plastförstärkt, självnivellerande och pumpbar 
 
◗    CT-C35-F9
◗   
Från 0 mm till 10mm tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 timmar

Åtgång:
1,3 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, klinker.
Vid spackling där risk för tillskjutandefukt förekommer används LIP 228.

OBS:
LIP 215 användes inomhus. I våtutrymmen användes BBVs godkända vattentätningssystem.


             
LIP 215 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, spänningsfattig, plastförstärkt, självnivellerande och pumpbar 
 
◗    CT-C35-F9
◗   
Från 0 mm till 10mm tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 timmar

Åtgång:
1,3 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, klinker.
Vid spackling där risk för tillskjutandefukt förekommer används LIP 228.

OBS:
LIP 215 användes inomhus. I våtutrymmen användes BBVs godkända vattentätningssystem.