LIP 220 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, spänningfattig, plastförstärkt, självnivellerande och pumpbar 
 
◗    CE: CT-C30-F6
◗    Från 2 mm till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 tim.
◗    Värmegolv

Åtgång:
1,8 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, klinker, ingjutning av värmekablar mm.
Stabilisering av träbjälklag enligt BBVs branschregler.
Vid spackling där risk för tillskjutande fukt förekommer används LIP 228, 229 eller 250.

OBS:
LIP 220 användes inomhus. I våtutrymmen användes BBVs godkända vattentätningssystem.


             
LIP 220 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, spänningfattig, plastförstärkt, självnivellerande och pumpbar 
 
◗    CE: CT-C30-F6
◗    Från 2 mm till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 tim.
◗    Värmegolv

Åtgång:
1,8 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, klinker, ingjutning av värmekablar mm.
Stabilisering av träbjälklag enligt BBVs branschregler.
Vid spackling där risk för tillskjutande fukt förekommer används LIP 228, 229 eller 250.

OBS:
LIP 220 användes inomhus. I våtutrymmen användes BBVs godkända vattentätningssystem.