LIP 226 Avjämningsmassa, fiber
 

Cementbaserad, spänningfattig, fiberförstärkt, självnivellerande, pumpbar 
 
◗    CT-C30-­F7
◗   
Från 2 mm till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 tim.
◗    Värmegolv

Åtgång:
1,8 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, tegelsten, klinker mm. samt ingjutning av värmekabel.
Stabilisering av träbjälklag enligt BBVs branschregler.Vid spackling där risk för tillskjutande fukt förekommer används LIP 228.

OBS:
LIP 226 användes inomhus. I våtutrymmen användes BBVsgodkända vattentätningssystem.


             
LIP 226 Avjämningsmassa, fiber
 

Cementbaserad, spänningfattig, fiberförstärkt, självnivellerande, pumpbar 
 
◗    CT-C30-­F7
◗   
Från 2 mm till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 30 min.
◗    Gångbart efter ca. 2 tim.
◗    Läggning av kakel efter ca. 2 tim.
◗    Täta beläggningar efter min. 12 tim.
◗    Värmegolv

Åtgång:
1,8 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, tegelsten, klinker mm. samt ingjutning av värmekabel.
Stabilisering av träbjälklag enligt BBVs branschregler.Vid spackling där risk för tillskjutande fukt förekommer används LIP 228.

OBS:
LIP 226 användes inomhus. I våtutrymmen användes BBVsgodkända vattentätningssystem.