LIP 228 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, spänningsfattig, självnivellerande, pumpbar 
 
◗    CE: CT-C40-F10
◗    Inom och utomhus
◗    Från 2 - 25 mm
◗    Öppentid ca 30 min
◗    Gångbar ca 2 tim
◗    Läggning av keramik ca 2-3 tim

Åtgång:
1,8 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg i plastlaminerad papperspåse.

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, keramiska material, natursten, metall mm. LIP 228 är avsett för utomhusbruk och andra ytor som utsätts för kontinuerlig fukt ex. balkonger, altaner, lastbryggor, lättare industrigolv eller ytor med tillskjutandefukt.
 


             
LIP 228 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, spänningsfattig, självnivellerande, pumpbar 
 
◗    CE: CT-C40-F10
◗    Inom och utomhus
◗    Från 2 - 25 mm
◗    Öppentid ca 30 min
◗    Gångbar ca 2 tim
◗    Läggning av keramik ca 2-3 tim

Åtgång:
1,8 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg i plastlaminerad papperspåse.

Användningsområde:
Till utjämning och spackling av betong, keramiska material, natursten, metall mm. LIP 228 är avsett för utomhusbruk och andra ytor som utsätts för kontinuerlig fukt ex. balkonger, altaner, lastbryggor, lättare industrigolv eller ytor med tillskjutandefukt.