LIP 229 Flytbruk
 

Cementbaserat, självflytande, spänningsfattig och plastförstärkt. Kan användas utomhus. 
 
◗    CE: CT-C30-F8
◗    Ute- och inomhusbruk
◗    Från 10 - 100 mm i en lagtjocklek
◗    Öppentid ca. 30 minuter
◗    Gångbar efter 2-3 timmar
◗    Beläggningsbar med keramik efter ca. 1 dygn
◗    Beläggningsbar med täta material 2-7 dygn

Materialåtgång:
1,9 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg plastlaminerade papperspåsar.

Användningsområde:
Vid minsta vattenmängd används den som ¨slipsats¨.
Vid högsta vattenmängd används den till utjämning av betong, slipsatser, natursten, Keramiska plattor, klinker mm.

LIP 229 Flytbruk är avsedd för användning utomhus och fuktbelastade ytor. 

 


             
LIP 229 Flytbruk
 

Cementbaserat, självflytande, spänningsfattig och plastförstärkt. Kan användas utomhus. 
 
◗    CE: CT-C30-F8
◗    Ute- och inomhusbruk
◗    Från 10 - 100 mm i en lagtjocklek
◗    Öppentid ca. 30 minuter
◗    Gångbar efter 2-3 timmar
◗    Beläggningsbar med keramik efter ca. 1 dygn
◗    Beläggningsbar med täta material 2-7 dygn

Materialåtgång:
1,9 kg/m²/mm

Förpackning:
20 kg plastlaminerade papperspåsar.

Användningsområde:
Vid minsta vattenmängd används den som ¨slipsats¨.
Vid högsta vattenmängd används den till utjämning av betong, slipsatser, natursten, Keramiska plattor, klinker mm.

LIP 229 Flytbruk är avsedd för användning utomhus och fuktbelastade ytor.