LIP 250 Projektspackel
 

Cementbaserad och självnivellerande avjämningsmassa

◗     CT-C30-F6 
◗     DS/EN 13813
◗     För inom- och utomhus bruk
◗     Från 4 - 50 mm i en arbetsgång
◗     Snabbhärdande
◗     Kan användas på fuktbelastade ytor
◗     Spänningsfattig
◗     Pumpbar
◗     Fiberförstärkt

 
Materialåtgång:

Ca 1,8 kg pr. m²/mm

Förpackning:
20 kg i plastlaminerad papperspåse.

Produktinformation:
Cementbaserad, själnivellerande, grovkornig avjämningsmassa till inom-/utomhusbruk.

Underlag:
Betong med sammanhängande styrka på minst 1 N/mm² och en relativ fuktighet på högst 95 %. Slipsats, keramiska material, klinker, terrazzo, golvspån mm.

Lagring:
Min. 12 mdr. i uåbnet emballage


             
LIP 250 Projektspackel
 

Cementbaserad och självnivellerande avjämningsmassa

◗     CT-C30-F6 
◗     DS/EN 13813
◗     För inom- och utomhus bruk
◗     Från 4 - 50 mm i en arbetsgång
◗     Snabbhärdande
◗     Kan användas på fuktbelastade ytor
◗     Spänningsfattig
◗     Pumpbar
◗     Fiberförstärkt

 
Materialåtgång:

Ca 1,8 kg pr. m²/mm

Förpackning:
20 kg i plastlaminerad papperspåse.

Produktinformation:
Cementbaserad, själnivellerande, grovkornig avjämningsmassa till inom-/utomhusbruk.

Underlag:
Betong med sammanhängande styrka på minst 1 N/mm² och en relativ fuktighet på högst 95 %. Slipsats, keramiska material, klinker, terrazzo, golvspån mm.

Lagring:
Min. 12 mdr. i uåbnet emballage