LIP Betongbinder
 

Förbättrar egenskaperna för murbruk, puts och betong

◗    Ökar bearbetbarheten
◗    Ökar vidhäftningen

◗    Ökar tryckstyrkan

◗    Används som sluring/slamma

◗    Emissionsfattig

◗    Vattenavvisande

 
Förpackning:
1, 2½ och 10 liter plastdunk 

Användningsområde:
LIP Betongbinder är ett emissionsfattigt, vattenbaserat tillsatsmedel för inom-/utomhusbruk.
LIP Betongbinder är ett tillsatsmedel som markant ökar bearbetbarheten för murbruk, puts, betong mm.
Vid tillsättning av LIP Betongbinder minskar risken för sprickbildning i murbruket/putsytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.
LIP Betongbinder kan användas som sluring/slamma till LIP Spackelprodukter för utomhusbruk, putsbruk och puts.
Vid tillsättning i bruk/cement ger det bruket en ökad flexibilitet och tryckstyrka.
LIP Betongbinder har en viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan.


             
LIP Betongbinder
 

Förbättrar egenskaperna för murbruk, puts och betong

◗    Ökar bearbetbarheten
◗    Ökar vidhäftningen

◗    Ökar tryckstyrkan

◗    Används som sluring/slamma

◗    Emissionsfattig

◗    Vattenavvisande

 
Förpackning:
1, 2½ och 10 liter plastdunk 

Användningsområde:
LIP Betongbinder är ett emissionsfattigt, vattenbaserat tillsatsmedel för inom-/utomhusbruk.
LIP Betongbinder är ett tillsatsmedel som markant ökar bearbetbarheten för murbruk, puts, betong mm.
Vid tillsättning av LIP Betongbinder minskar risken för sprickbildning i murbruket/putsytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.
LIP Betongbinder kan användas som sluring/slamma till LIP Spackelprodukter för utomhusbruk, putsbruk och puts.
Vid tillsättning i bruk/cement ger det bruket en ökad flexibilitet och tryckstyrka.
LIP Betongbinder har en viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan.