Cementbaserad, krympfri, plastförstärkt och snabbhärdande 
 
◗    CE: CT-C25-F6
◗    Från 0 till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 15 min.
◗    Gångbart efter 45 min.
◗    Beläggningsbar efter ca. 90 min.
◗    Värmegolv

Åtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
25* kg. i plastlaminerad papperspåse

OBS! *Under första kvartalet 2019 kommer vi byta till 15 kg påsar. Skiftet sker efter hand som lagret av 25 kg tar slut. 

Användningsområde:
LIP 245 är en snabbhärdande avjämningsmassa till grovspackling, reparation och fallbyggnad på betong, puts, kakel, natursten m. m., samt lagning av hål i väggar, trappsteg och golv m.m.

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

Är inte tillgänglig på svenska

             

 

Cementbaserad, krympfri, plastförstärkt och snabbhärdande 
 
◗    CE: CT-C25-F6
◗    Från 0 till valfri tjocklek
◗    Öppentid ca. 15 min.
◗    Gångbart efter 45 min.
◗    Beläggningsbar efter ca. 90 min.
◗    Värmegolv

Åtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
25* kg. i plastlaminerad papperspåse

OBS! *Under första kvartalet 2019 kommer vi byta till 15 kg påsar. Skiftet sker efter hand som lagret av 25 kg tar slut. 

Användningsområde:
LIP 245 är en snabbhärdande avjämningsmassa till grovspackling, reparation och fallbyggnad på betong, puts, kakel, natursten m. m., samt lagning av hål i väggar, trappsteg och golv m.m.

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

Är inte tillgänglig på svenska