LIP 300 Väggspackel
 

Är en plasticerad cementbunden spackelmassa för vägg på de flesta typer av underlag.
 
◗    Ute och inomhus
◗    Spänningsfattig
◗    Upp till 10 mm/ skikt
◗    Lätt att forma och slipa
◗    Diffusionsöppen
◗    Kornstorlek 0,4 mm

Färg:
Vit

Åtgång:
Ca. 1,6 kg pr. m²/mm

Förpackning:
25* kg. plastlaminerad papperspåse
OBS! *Under första kvartalet 2019 kommer vi byta till 20 kg påsar. Skiftet sker efter hand som lagret av 25 kg tar slut. 

Användningsområde:
Till lagning och spackling av betong, puts, lättbetong, tegel, gipsskivor m.m. I våtutrymmen med varaktig fuktbelastning. Till strukturspackling och för att uppnå effektfulla mönster genom kvastning.

Torktid:
Ett tunt skikt torkar på mellan 1 - 2 tim. Ett tjockare skikt på mellan 10 - 12 tim.
 


             
LIP 300 Väggspackel
 

Är en plasticerad cementbunden spackelmassa för vägg på de flesta typer av underlag.
 
◗    Ute och inomhus
◗    Spänningsfattig
◗    Upp till 10 mm/ skikt
◗    Lätt att forma och slipa
◗    Diffusionsöppen
◗    Kornstorlek 0,4 mm

Färg:
Vit

Åtgång:
Ca. 1,6 kg pr. m²/mm

Förpackning:
25* kg. plastlaminerad papperspåse
OBS! *Under första kvartalet 2019 kommer vi byta till 20 kg påsar. Skiftet sker efter hand som lagret av 25 kg tar slut. 

Användningsområde:
Till lagning och spackling av betong, puts, lättbetong, tegel, gipsskivor m.m. I våtutrymmen med varaktig fuktbelastning. Till strukturspackling och för att uppnå effektfulla mönster genom kvastning.

Torktid:
Ett tunt skikt torkar på mellan 1 - 2 tim. Ett tjockare skikt på mellan 10 - 12 tim.