LIP 350 Universalputs
 

LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt vidhäftning och putsbruk.


◗    DS/EN: 998-1
◗    Inom- och utomhus.
◗    Till strukturspackling och putsade ytor.
◗    Tunnputs
◗    Diffusionsöppen
◗    Väderbeständig
◗    Skikttjocklek upp till 5 mm

Färg:
Grå

Materialåtgång:
Ca. 1,5 kg pulver per m²/mm

Förpackning:
20 kg. plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt putsbruk med tillsatser som förbättrar bearbetningsförmågan samt vidhäftningen på de flesta väggunderlag.
Till spackling av putsade ytor, betong, gasbetong (lättbetong), gipsskivor, cement och kalkputs, tegel mm. Vid risk för sprickor i underlaget ska ytan armeras med glasfiberväv. Kan användas till murstensmönster på betong, putsade underlag eller på ovanstående skivmaterial.
Observera! Gör alltid ett vidhäftningsprov innan applicering.
LIP 350 är avsett allt från vidhäftningsförberdelser till grovputs samt som underlag till tunnputs, silikatputs, silikatmålning eller liknande.


             
LIP 350 Universalputs
 

LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt vidhäftning och putsbruk.


◗    DS/EN: 998-1
◗    Inom- och utomhus.
◗    Till strukturspackling och putsade ytor.
◗    Tunnputs
◗    Diffusionsöppen
◗    Väderbeständig
◗    Skikttjocklek upp till 5 mm

Färg:
Grå

Materialåtgång:
Ca. 1,5 kg pulver per m²/mm

Förpackning:
20 kg. plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt putsbruk med tillsatser som förbättrar bearbetningsförmågan samt vidhäftningen på de flesta väggunderlag.
Till spackling av putsade ytor, betong, gasbetong (lättbetong), gipsskivor, cement och kalkputs, tegel mm. Vid risk för sprickor i underlaget ska ytan armeras med glasfiberväv. Kan användas till murstensmönster på betong, putsade underlag eller på ovanstående skivmaterial.
Observera! Gör alltid ett vidhäftningsprov innan applicering.
LIP 350 är avsett allt från vidhäftningsförberdelser till grovputs samt som underlag till tunnputs, silikatputs, silikatmålning eller liknande.