LIP Våtrumsspackel
 

Färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad
 
◗    Innehåller inte ftalater.
   Kornstorlek under 0,3 mm
◗    Inomhus bruk
◗    Lättarbetad
◗    Övermålningsbar
◗    Färdigblandad

Färg:
Blå

Åtgång:
1 lit./m²/mm. skikttjocklek

Förpackning:
10 liter plasthink. Skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.

Användningsområde:
LIP Våtrumsspackel är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad.
Den kan användas i våtrum till utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm. LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter
genomtorkning övermålas med de flesta dispersions- och alkydfärger.

Bruksanvisning:
Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån lösa partiklar och damm. LIP Våtrumsspackel appliceras för hand med en spackel i 0-3 mm i skikttjocklek. Vid tjocklek över 3 mm skall spackelmassan påföras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genomtorr innan ett nytt lager appliceras. Om spackelmassa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas med våtrumsfärg enligt leverantörens anvisningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning.


             
LIP Våtrumsspackel
 

Färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad
 
◗    Innehåller inte ftalater.
   Kornstorlek under 0,3 mm
◗    Inomhus bruk
◗    Lättarbetad
◗    Övermålningsbar
◗    Färdigblandad

Färg:
Blå

Åtgång:
1 lit./m²/mm. skikttjocklek

Förpackning:
10 liter plasthink. Skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.

Användningsområde:
LIP Våtrumsspackel är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad.
Den kan användas i våtrum till utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm. LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter
genomtorkning övermålas med de flesta dispersions- och alkydfärger.

Bruksanvisning:
Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån lösa partiklar och damm. LIP Våtrumsspackel appliceras för hand med en spackel i 0-3 mm i skikttjocklek. Vid tjocklek över 3 mm skall spackelmassan påföras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genomtorr innan ett nytt lager appliceras. Om spackelmassa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas med våtrumsfärg enligt leverantörens anvisningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning.