LIP Limbruk Grov
 

Cementbaserat torrbruk
 
◗    DS/EN 998-11 

◗    Frostbeständig

◗    Vattenfast

◗    Skikttjocklek 3-30 mm

◗    Som fog- och fästmassa

◗    Till skiffer och ej transparent och fuktkänslig natursten

◗    Betong äldre än 6 månader

Färg:
Grå

Åtgång:
Ca. 2,0 kg / m² / mm.

Förpackning:
20* och 25 kg plastlaminerad papperspåse.
OBS! *Under första kvartalet 2019 kommer vi byta till 20 kg påsar. Skiftet sker efter hand som lagret av 25 kg tar slut. 


Användningsområde:
LIP Limbruk Grov är ett cementbaserat torrbruk med tillsatta vidhäftningsförbättrande polymerer och ugnstorkad kvartssand med en jämn sandkurva upp till 1 mm.

LIP Limbruk Grov används till limning av betongsten, lecablock, lättbetong-block-element, betongelement, grundelement, brunnsringar, skorstenselelement, hällar. LIP Limbruk Grov kan även användas till Skiffer mm.* Kan dessutom användas till slätspackling av väggytor samt håligheter från 3-30 mm i en arbetsgång. Vid skikttjocklek över 30 mm tillsätts ytterligare 10-20% ugnstorkad kvartssand med kornstorlek på 0-2 mm.

Öppentiden på  LIP Limbruk Grov är 2-3 timmar vid 20ºC och kan användas både inom- och utomhus vid temperaturer ner till 0ºC. Observera att torktiden förlängs vid låga temperaturer och förkortas vid höga temperaturer.


             
LIP Limbruk Grov
 

Cementbaserat torrbruk
 
◗    DS/EN 998-11 

◗    Frostbeständig

◗    Vattenfast

◗    Skikttjocklek 3-30 mm

◗    Som fog- och fästmassa

◗    Till skiffer och ej transparent och fuktkänslig natursten

◗    Betong äldre än 6 månader

Färg:
Grå

Åtgång:
Ca. 2,0 kg / m² / mm.

Förpackning:
20* och 25 kg plastlaminerad papperspåse.
OBS! *Under första kvartalet 2019 kommer vi byta till 20 kg påsar. Skiftet sker efter hand som lagret av 25 kg tar slut. 


Användningsområde:
LIP Limbruk Grov är ett cementbaserat torrbruk med tillsatta vidhäftningsförbättrande polymerer och ugnstorkad kvartssand med en jämn sandkurva upp till 1 mm.

LIP Limbruk Grov används till limning av betongsten, lecablock, lättbetong-block-element, betongelement, grundelement, brunnsringar, skorstenselelement, hällar. LIP Limbruk Grov kan även användas till Skiffer mm.* Kan dessutom användas till slätspackling av väggytor samt håligheter från 3-30 mm i en arbetsgång. Vid skikttjocklek över 30 mm tillsätts ytterligare 10-20% ugnstorkad kvartssand med kornstorlek på 0-2 mm.

Öppentiden på  LIP Limbruk Grov är 2-3 timmar vid 20ºC och kan användas både inom- och utomhus vid temperaturer ner till 0ºC. Observera att torktiden förlängs vid låga temperaturer och förkortas vid höga temperaturer.