LIP Foliesystem 21
 

Fuktskydd för våtutrymmen på sugande underlag 
 
◗    Uppfyller BBVs branschregler för våtrum
◗    LIP Folie limmas med LIP VS 30 eller LIP Multi Lätt
◗    Skarvar och förseglingar limmas med LIP Folielim blandat med LIP cement
◗    Kan användas i både zon 1 och 2 på skiv- eller massivakonstruktioner
◗    Inomhus


Åtgång:
Se materialberäkning i broschyren LIP Folie System 21

Förpackning:
30 x 1,0 m = 30m²
30 x 0,65 m = 19,5

Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen där det ställs krav på högt ånggenomgångsmotstånd på golv och väggar före uppstättning av keramiska beklädnader.

Underlag:
Används på sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se www.bkr.se). Sugande underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54, 1 del primer och 3 delar vatten (1:3).


             
LIP Foliesystem 21
 

Fuktskydd för våtutrymmen på sugande underlag 
 
◗    Uppfyller BBVs branschregler för våtrum
◗    LIP Folie limmas med LIP VS 30 eller LIP Multi Lätt
◗    Skarvar och förseglingar limmas med LIP Folielim blandat med LIP cement
◗    Kan användas i både zon 1 och 2 på skiv- eller massivakonstruktioner
◗    Inomhus


Åtgång:
Se materialberäkning i broschyren LIP Folie System 21

Förpackning:
30 x 1,0 m = 30m²
30 x 0,65 m = 19,5

Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen där det ställs krav på högt ånggenomgångsmotstånd på golv och väggar före uppstättning av keramiska beklädnader.

Underlag:
Används på sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se www.bkr.se). Sugande underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54, 1 del primer och 3 delar vatten (1:3).