Produkt-informasjon HMS datablad Byggevare-deklaration CE-
Merkning
EMI
Code
Ytelses-erklæring
LIP Fliselim
LIP Multi Fliselim - Grå
LIP Multi Fliselim - Hvit
LIP Multi Fliselim Lett
LIP Hurtigherdende Fliselim
LIP Flytlim Lett
LIP Naturstenslim
LIP Trope Fliselim, grå
LIP Flexicol
LIP 22 Epoxyfuge / FliselimLIP Epoxy PrimerLIP Multibinder
LIP Primer 54
LIP Supergrund
;