Produkt-informasjon HMS datablad Byggevare-deklaration CE-
Merkning
EMI
Code
Ytelses-erklæring
LIP Klinkerens K1
LIP Klinkevask K2
LIP Klinkeolie K3
LIP Grundrens G1
LIP Fuge- og Fliserens F1
LIP Flisevask F2
LIP Sanitetsrens S1
LIP Fugeforsegler
;