CE-Märkning

Fästmassor
 LIP Kakelfix
 LIP Multi Kakelfix Lätt
 LIP Snabbtorkande Kakelfix
 LIP Flytfix Lätt
 LIP Flexicol
Limning av lättbetong
 LIP Limbruk
 LIP Limbruk Grov
Fogmassa
Vattentätning
Radonsäkring
Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 210 Avjämningsmassa
 LIP 215 Avjämningsmassa
 LIP 220 Avjämningsmassa
 222 Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 226 Fiber, självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 250 Projektspackel
 LIP 255 Självnivellerande golvspackelmassa
Golvavjämnings- massor
 LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 LIP 248 Reparationsspackel
Golvlim
Ljuddämpande golv
Fasadputs
 LIP 350 Universalputs, vit
 LIP Kakelfix
Puts/spackling av väggar inomhus
 
 LIP 248 Reparationsspackel
 LIP 350 Universalputs, vit
 LIP Referencebruk
Skötsel och underhåll
Lewis/laxstjärtplåt
Primer & tillsatsmedel
Golvvärme
CE-Märkning

Fästmassor
 LIP Kakelfix
 LIP Multi Kakelfix Lätt
 LIP Snabbtorkande Kakelfix
 LIP Flytfix Lätt
 LIP Flexicol
Limning av lättbetong
 LIP Limbruk
 LIP Limbruk Grov
Fogmassa
Vattentätning
Radonsäkring
Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 210 Avjämningsmassa
 LIP 215 Avjämningsmassa
 LIP 220 Avjämningsmassa
 222 Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 226 Fiber, självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 250 Projektspackel
 LIP 255 Självnivellerande golvspackelmassa
Golvavjämnings- massor
 LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 LIP 248 Reparationsspackel
Golvlim
Ljuddämpande golv
Fasadputs
 LIP 350 Universalputs, vit
 LIP Kakelfix
Puts/spackling av väggar inomhus
 
 LIP 248 Reparationsspackel
 LIP 350 Universalputs, vit
 LIP Referencebruk
Skötsel och underhåll
Lewis/laxstjärtplåt
Primer & tillsatsmedel
Golvvärme
;