CE-Märkning

Fästmassor
 LIP Kakelfix
 LIP Multi Kakelfix Lätt
 LIP Snabbtorkande Kakelfix
 LIP Flytfix Lätt
 LIP Flexicol
Limning av lättbetong
 LIP Limbruk
 LIP Limbruk Grov
Fogmassa
Vattentätning
Radonsäkring
Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 210 Avjämningsmassa
 LIP 215 Avjämningsmassa
 LIP 220 Avjämningsmassa
 222 Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 226 Fiber, självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 250 Projektspackel
Golvavjämnings- massor
 LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 LIP 248 Reparationsspackel
Golvlim
Ljuddämpande golv
Putsning/ Spackling av vägger och fasader
 
Skötsel och underhåll
Lewis/laxstjärtplåt
CE-Märkning

Fästmassor
 LIP Kakelfix
 LIP Multi Kakelfix Lätt
 LIP Snabbtorkande Kakelfix
 LIP Flytfix Lätt
 LIP Flexicol
Limning av lättbetong
 LIP Limbruk
 LIP Limbruk Grov
Fogmassa
Vattentätning
Radonsäkring
Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 210 Avjämningsmassa
 LIP 215 Avjämningsmassa
 LIP 220 Avjämningsmassa
 222 Självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 226 Fiber, självnivellerande avjämningsmassa
 LIP 250 Projektspackel
Golvavjämnings- massor
 LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 LIP 248 Reparationsspackel
Golvlim
Ljuddämpande golv
Putsning/ Spackling av vägger och fasader
 
Skötsel och underhåll
Lewis/laxstjärtplåt
;