Hållbarhet för LIPs produkter

Vi vill att det ska vara enkelt och tydligt att hålla reda på när våra produkter är tillverkade, och således hur länge de håller – både för det rent praktiska arbetet, men också för dig som arbetar med produkterna. På förpackningarna finner du därför ett produktionsdatum och tid, som skrivs så här: 15:38-15/07/2019 (tid-datum/år) – så att du enkelt ska kunna utläsa lagringstid för arbetsmiljön och den tekniska hållbarheten med hjälp av dokumentet ”Hållbarhet för LIPs produkter”.

 

Hållbarhetstiden på produkten ska utläsas på två sätt:

• Arbetsmiljön
Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t ex frigör krom som kan framkalla kromallergi eller eventuellt andra arbetsmiljörisker, som inträffar först efter en viss ålder på produkten.
Efter det att lagringstiden gått ut bör inte produkten användas.
 
• Teknisk hållbarhet
Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. Exempel på detta är t ex CE-märkning eller den information som står i vår Prestandadeklaration (DoP).
Efter att lagringstiden gått ut kan produkten användas men den kan upplevas som långsammare och ska inte blandas med senare producerade produkter.
Övriga egenskaper fungerar som tidigare, under förutsättning att den varit rätt lagrad.

 

Ladda ner PDF - Hållbarhet för LIP produkter

Hållbarhet för LIPs produkter

Vi vill att det ska vara enkelt och tydligt att hålla reda på när våra produkter är tillverkade, och således hur länge de håller – både för det rent praktiska arbetet, men också för dig som arbetar med produkterna. På förpackningarna finner du därför ett produktionsdatum och tid, som skrivs så här: 15:38-15/07/2019 (tid-datum/år) – så att du enkelt ska kunna utläsa lagringstid för arbetsmiljön och den tekniska hållbarheten med hjälp av dokumentet ”Hållbarhet för LIPs produkter”.

 

Hållbarhetstiden på produkten ska utläsas på två sätt:

• Arbetsmiljön
Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t ex frigör krom som kan framkalla kromallergi eller eventuellt andra arbetsmiljörisker, som inträffar först efter en viss ålder på produkten.
Efter det att lagringstiden gått ut bör inte produkten användas.
 
• Teknisk hållbarhet
Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. Exempel på detta är t ex CE-märkning eller den information som står i vår Prestandadeklaration (DoP).
Efter att lagringstiden gått ut kan produkten användas men den kan upplevas som långsammare och ska inte blandas med senare producerade produkter.
Övriga egenskaper fungerar som tidigare, under förutsättning att den varit rätt lagrad.

 

Ladda ner PDF - Hållbarhet för LIP produkter