3D-præsentation af LIP Facadesystem

I forbindelse med vores nye udførelsesvejledning for LIP Facadesystem, har vi nu givet mulighed for at hente de viste 3D modeller som 3D-PDF-filer. 3D-PDF-modellerne giver mulighed for selv at navigere rundt om modellen. Navigeringsmuligheden kan forbedre forståelse for opbygning og detailløsninger i forbindelse med projektering osv.

Find filerne på vores hjemmeside.
- Se under Udførselsvejledning

3D-præsentation af LIP Facadesystem

I forbindelse med vores nye udførelsesvejledning for LIP Facadesystem, har vi nu givet mulighed for at hente de viste 3D modeller som 3D-PDF-filer. 3D-PDF-modellerne giver mulighed for selv at navigere rundt om modellen. Navigeringsmuligheden kan forbedre forståelse for opbygning og detailløsninger i forbindelse med projektering osv.

Find filerne på vores hjemmeside.
- Se under Udførselsvejledning