LIP Flisevask F2

Til daglig rengøring af alle overflader der normalt tåler vand. Selvvirkende og bakteriehæmmende.

LIP Flisevask er et universalt svagt alkalisk rengøringsmiddel til daglig rengøring af alle typer overflader der tåler vand. Speciel velegnet til hårdt brændte fliser/klinker, idet der ikke afsættes plejefilm.

 

Endvidere velegnet til stengulve, inventar, sanitet, håndvaske m.m. idet LIP Flisevask modvirker sæbe og fedtansamlinger ved daglig anvendelse.

1 liter - Varenummer 400076 , DB nr. 1349605
Teknisk data
Dosering

0,5-1 dl LIP Flisevask til 10 liter vand.

Deklaration

Indeholder under 5%: kationiske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, fosfater og parfume. pH-værdi: Koncentrat: 9,0 Brugsopløsning: 7,5.

Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Frostfrit.

Vejledning

Egenskaber

Selvvirkende og bakteriehæmmende.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.