LIP Grundrens G1

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel.

LIP Grundrens er et stærkt alkalisk rengøringsmiddel, der anvendes til grundrengøring af alle overflader, der tåler vand. Velegnet til affedtning af alle underlag inden viderebehandling. Benyttes bl.a. før påklæbning af nye fliser på f.eks. malede overflader, gamle fliser m.m.

 

LIP Grundrens må ikke anvendes på ubehandlede træoverflader. LIP Grundrens kan misfarve linoleum ved høj koncentration.

 

Bemærk:
Må ikke benyttes i forbindelse med ubehandlede træoverflader.

1 liter - Varenummer 400045 , DB nr. 5780187
Teknisk data
Dosering

0,5-1 dl til 10 liter vand.

Deklaration

Natriummetasilikat, isotridecanolethoxylate, 2-(2butoxyethoxy) ethanol. 5% eller mere, men under 15 %: nonioniske overfladeaktive stoffer. Under 5 %: fosfater, parfume. PR.-nr. 2020014.

Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Egenskaber

LIP Grundrens høje pH-værdi, gør den særdeles velegnet til opløsning af fedt, oliebundet snavs, voks- og polishlag.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.