Lewis/laxstjärtplåt
Lewis/laxstjärtplåt

Lewis® Laxstjärtplåt® har sitt ursprung i Benelux, och har används sedan 1930 talet som tak och lägenhetsavskiljande konstruktion på träbjälklag.
Lewis® Laxstjärtplåt ® används framförallt som våtrum i Skandinavien, där LIP Sverige har ett SITAC godkännande på den Svenska konstruktionen.

Lewis® Laxstjärtplåt® har sitt ursprung i Benelux, och har används sedan 1930 talet som tak och lägenhetsavskiljande konstruktion på träbjälklag.
Lewis® Laxstjärtplåt ® används framförallt som våtrum i Skandinavien, där LIP Sverige har ett SITAC godkännande på den Svenska konstruktionen.

Lewis/laxstjärtplåt
Lewis/laxstjärtplåt