Ljuddämpande golv
LIP Thermodyn

LIP Thermodyn är en ljuddämpande produkt för uppbyggnad av golvkonstruktioner
med behov av en lösning med låg vikt.
LIP Thermodyn ger en stegljudsdämpning med upp till 18-32 dB, beroende på skikttjockleken och konstruktion.
Enkel att applicera, ger en dammfri arbetsmiljö och har en kort torktid.

LIP Thermodyn är en ljuddämpande produkt för uppbyggnad av golvkonstruktioner
med behov av en lösning med låg vikt.
LIP Thermodyn ger en stegljudsdämpning med upp till 18-32 dB, beroende på skikttjockleken och konstruktion.
Enkel att applicera, ger en dammfri arbetsmiljö och har en kort torktid.

Ljuddämpande golv
LIP Thermodyn