LIP 230 Snabb Finspackel
 

Cementbaserad, spänningsfattig, plastförstärkt och krympfri 
 
◗    CE: CT-C30-F8
◗    Från 0 - 10 mm i ett skikt
◗    Öppentid ca. 15 min.
◗    Gångbart efter ca. 45 min.
◗    Beläggningsbar efter ca. 2 1/2 tim..
◗    Primerfri (på icke sugande underlag)

Åtgång:
1,25 kg/m²/mm

Förpackning:
15 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till finspackling av fasta underlag på golv och vägg.

OBS:
Användes inomhus, i våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt. För ökad vidhäftning och tryckstyrka kan LIP Multibinder tillsättas.


             
LIP 230 Snabb Finspackel
 

Cementbaserad, spänningsfattig, plastförstärkt och krympfri 
 
◗    CE: CT-C30-F8
◗    Från 0 - 10 mm i ett skikt
◗    Öppentid ca. 15 min.
◗    Gångbart efter ca. 45 min.
◗    Beläggningsbar efter ca. 2 1/2 tim..
◗    Primerfri (på icke sugande underlag)

Åtgång:
1,25 kg/m²/mm

Förpackning:
15 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till finspackling av fasta underlag på golv och vägg.

OBS:
Användes inomhus, i våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt. För ökad vidhäftning och tryckstyrka kan LIP Multibinder tillsättas.