LIP 245 • Szybkowiążąca masa wyrównująca
 

Plastycznie wzmocniona, szybkowiążąca,  bez naprężeń powierzchniowych

◗    CE: CT-C25-F6
◗    Od 0 mm do żądanej grubości w jednym procesie
◗    Początek wiązania po  15 minutach
◗    Gotowa do chodzenia  po 45 minutach
◗    Gotowa do zwartego pokrycia po 90 minutach
◗    O niskich naprężeniach powierzchniowych
◗    Do użytku wewnętrznego

Zużycie:  
1,6 kg/m²/mm


Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw, wyrównywania i  prac renowacyjnych, zwłaszcza gdy pożądane jest wykonanie prac w możliwie jak  najkrótszym czasie. Doskonała przy wykonywaniu spadów  na podłożach z betonu, na Cementowych warstwach wyrównujących, itp.
Dobra do wypełniania ubytków, otworów, itp. zarówno w podłogach jak i na ścianach  oraz do napraw ramp, stopni schodów i mineralnych podłóg z ogrzewaniem.           
Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 245 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.

Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg


             
LIP 245 • Szybkowiążąca masa wyrównująca
 

Plastycznie wzmocniona, szybkowiążąca,  bez naprężeń powierzchniowych

◗    CE: CT-C25-F6
◗    Od 0 mm do żądanej grubości w jednym procesie
◗    Początek wiązania po  15 minutach
◗    Gotowa do chodzenia  po 45 minutach
◗    Gotowa do zwartego pokrycia po 90 minutach
◗    O niskich naprężeniach powierzchniowych
◗    Do użytku wewnętrznego

Zużycie:  
1,6 kg/m²/mm


Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw, wyrównywania i  prac renowacyjnych, zwłaszcza gdy pożądane jest wykonanie prac w możliwie jak  najkrótszym czasie. Doskonała przy wykonywaniu spadów  na podłożach z betonu, na Cementowych warstwach wyrównujących, itp.
Dobra do wypełniania ubytków, otworów, itp. zarówno w podłogach jak i na ścianach  oraz do napraw ramp, stopni schodów i mineralnych podłóg z ogrzewaniem.           
Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 245 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.

Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg