LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 

Cementbaserad, krympfri, spänningsfattig, plastförstärkt och snabbhärdande 
 
◗    CT-C25-F6
◗    Lagtjocklek: från 1 - 50 mm

◗    För inomhusbruk

◗    Bearbetningstid ca. 20 minuter
◗    Spänningsfattig

◗    Flexibel
◗    Mycket låga emissioner

Åtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
15 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
LIP 245 är en snabbhärdande avjämningsmassa till grovspackling, reparation och fallbyggnad på betong, puts, kakel, natursten m. m., samt lagning av hål i väggar, trappsteg och golv m.m.

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.


             
LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk
 

Cementbaserad, krympfri, spänningsfattig, plastförstärkt och snabbhärdande 
 
◗    CT-C25-F6
◗    Lagtjocklek: från 1 - 50 mm

◗    För inomhusbruk

◗    Bearbetningstid ca. 20 minuter
◗    Spänningsfattig

◗    Flexibel
◗    Mycket låga emissioner

Åtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
15 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
LIP 245 är en snabbhärdande avjämningsmassa till grovspackling, reparation och fallbyggnad på betong, puts, kakel, natursten m. m., samt lagning av hål i väggar, trappsteg och golv m.m.

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.