LIP Betonmix • Szybkowiążąca mieszanka betonowa
 

Mieszanka betonowa, na bazie cementu do wykonywania m.in. warstw wyrównujących


◗    Grubość warstwy od 10 do 60 mm
◗    Początek wiązania po ok. 45 minutach
◗    Gotowa do chodzenia  po 3 godz.
◗    Gotowa do pokrycia płytkami po 5 godz.
◗    Uziarnienie: 0 - 4 mm
◗    Do użytku wewnętrznego

Zużycie:   
17 kg/m²/cm

Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw  i wyrównywania podłoży wewnątrz budynku, zwłaszcza gdy  pożądane jest wykonanie prac w możliwie krótkim czasie. Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 245 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.

Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg


             
LIP Betonmix • Szybkowiążąca mieszanka betonowa
 

Mieszanka betonowa, na bazie cementu do wykonywania m.in. warstw wyrównujących


◗    Grubość warstwy od 10 do 60 mm
◗    Początek wiązania po ok. 45 minutach
◗    Gotowa do chodzenia  po 3 godz.
◗    Gotowa do pokrycia płytkami po 5 godz.
◗    Uziarnienie: 0 - 4 mm
◗    Do użytku wewnętrznego

Zużycie:   
17 kg/m²/cm

Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw  i wyrównywania podłoży wewnątrz budynku, zwłaszcza gdy  pożądane jest wykonanie prac w możliwie krótkim czasie. Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 245 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.

Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg