En effektivt flytande, radonsäkring bestående av LIP VS20, LIP VS30 och LIP ÅT-remsa. Nu är det möjligt att radonsäkra väggar och golv med ett flytande membran före montering av kakel, golvspackel, puts osv.

Se mer information

 

En effektivt flytande, radonsäkring bestående av LIP VS20, LIP VS30 och LIP ÅT-remsa. Nu är det möjligt att radonsäkra väggar och golv med ett flytande membran före montering av kakel, golvspackel, puts osv.

Se mer information