Verktyg

Rätt val av verktyg ger ett bättre slutresultat. Piggroller för att ta bort luftblåsor ur självnivellerande spackel, tandspacklar med soft grepp och mycket mer.

Lycka till med arbetet.

Rätt val av verktyg ger ett bättre slutresultat. Piggroller för att ta bort luftblåsor ur självnivellerande spackel, tandspacklar med soft grepp och mycket mer.

Lycka till med arbetet.

Verktyg