LIP Foliesystem 25
 

Fuktskydd för våtutrymmen på de flesta typer av underlag 
 
◗    Uppfyller BBVs branschregler för våtrum
◗    Inomhus

Åtgång:
Se materialberäkning i broschyren LIP Folie System 25

Förpackning:
30 x 2 m = 60 m²

Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen där det ställs krav på högt ånggenomgångsmotstånd på golv och väggar före uppstättning av keramiska beklädnader.

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se www.bkr.se). Sugande underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54, 1 del primer och 3 delar vatten (1:3).


             
LIP Foliesystem 25
 

Fuktskydd för våtutrymmen på de flesta typer av underlag 
 
◗    Uppfyller BBVs branschregler för våtrum
◗    Inomhus

Åtgång:
Se materialberäkning i broschyren LIP Folie System 25

Förpackning:
30 x 2 m = 60 m²

Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen där det ställs krav på högt ånggenomgångsmotstånd på golv och väggar före uppstättning av keramiska beklädnader.

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se www.bkr.se). Sugande underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54, 1 del primer och 3 delar vatten (1:3).