LIP VS 30 System 17
 

Är kombination av LIP VS20 och LIP VS30 som ger ett högt ånggenomgångsmotstånd för våtutrymmen 
 
◗    Inomhus
◗    Deformationsupptagande förmåga, klass 3
◗    Uppfyller kraven på vattentäta våtrum enligt BBV's branschregler
◗    Påföres med pensel, eller roller
◗    Högt ånggenomgångsmotstånd


Åtgång:
Se monteringsanvisning LIP VS30 system 17
 
 
Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen av väggar och golv före uppsättning av keramiska påklädnader

Underlag:Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (http://www.bkr.se/). Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5) 
Se LIP VS30/VS20 för säkerhetsdatablad och byggvaruinformation.


             
LIP VS 30 System 17
 

Är kombination av LIP VS20 och LIP VS30 som ger ett högt ånggenomgångsmotstånd för våtutrymmen 
 
◗    Inomhus
◗    Deformationsupptagande förmåga, klass 3
◗    Uppfyller kraven på vattentäta våtrum enligt BBV's branschregler
◗    Påföres med pensel, eller roller
◗    Högt ånggenomgångsmotstånd


Åtgång:
Se monteringsanvisning LIP VS30 system 17
 
 
Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen av väggar och golv före uppsättning av keramiska påklädnader

Underlag:Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (http://www.bkr.se/). Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5) 
Se LIP VS30/VS20 för säkerhetsdatablad och byggvaruinformation.