Välj produkt
Area
Skikttjocklek
mm
Spill
%
Kommentar

LIP Lättspackel

Finkornig spackelmassa för inomhusbruk