Välj produkt
Area
Skikttjocklek
mm
Spill
%
Kommentar

LIP 250 Projektspackel

Cementbaserad och självnivellerande avjämningsmassa