Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Möt den hållbara framtiden med LIP

Med LIP Bygningsartikler A/S kan du vara säker på att ditt kommande byggprojekt uppfyller de klimatkrav som trätt i kraft från januari 2022. Byggmaterialtillverkaren LIP är en av de första i branschen att utveckla produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD) och tar det nu ett steg längre genom att introducera två nya produkter – en fästmassa och en avjämningsmassa – med betydligt lägre klimatpåverkan.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader, dessa deklarationer omfattar även krav på livscykelanalyser och gränsvärden för CO2-utsläpp.

De nya klimatkraven kommer inte som någon överraskning för LIP Bygningsartikler A/S. Tillverkaren av fästmassa, fogmassa, fasadputs med mera, har nyligen i utvalda produkter bytt till en unik cement med lägre CO2-utsläpp, och detta har resulterat i en total CO2-besparing på hela 20 procent:

- Den nya typen av cement sparar upp till 868 ton CO2 per år. Det motsvarar att köra jorden runt 167 gånger i en genomsnittlig bensinbil eller 128 hushålls förbrukning av eldningsolja under ett år. Så det finns en betydande besparing, säger Kristian Mortensen, Utvecklings- och kvalitetschef på LIP.

Produktspecifika EPD:er på råvarunivå
För att ta sitt ansvar som en pålitlig byggmaterialtillverkare har LIP även valt att förbereda produktspecifika EPD:er för ett antal av sina produkter, t ex fästmassor, fogmassor, tätskikt och avjämningsmassor.

- Vår ambition är att vara den leverantör som ligger i framkant när det gäller produktion till framtidens byggande. Därför är vi en av de första i branschen att utveckla specifika EPD för våra produkter som baseras på data ända ner till de enskilda råvarorna. Det ger våra kunder en mycket mer exakt och därmed korrekt bild, säger Kristian Mortensen.

Produktionen i Nørre Åby på Fyn i Danmark är också CO2-neutral och drivs idag till 100 procent av vindkraft, medan fabriken och huvudkontoret värms upp med CO2-neutral biomassa.

- För 15 år sedan etablerade vi även ett reningsverk så att vi kan återanvända vattnet från vår produktion upp till fem gånger. Vi har även installerat ett extraktionssystem som ser till att 99 procent av vår råvaruförbrukning hamnar i påsen och når kunden, berättar Kristian Mortensen.

LIP är även medlem i Green Building Council Danmark och är registrerat i Svanens husproduktportal under byggmaterial som lever upp till Svanenmärkt byggande, samt ett antal andra internationella miljödatabaser.

Lanserar ny CO2-reducerad fästmassa och avjämningsmassa
För att ligga steget före utvecklingen inom byggbranschen lanserar LIP snart två nya produkter med betydligt lägre klimatpåverkan; fästmassan LIP 527 som har ett minskat CO2-utsläpp på hela 50% lägre CO2-utsläpp jamfört med FEICA branchstandard för minskad klimatpåverkan, och den självnivellerande avjämningsmassan LIP 227 som har en CO2-reduktion på 60% jamfört med FEICA branchstandard för minskad klimatpåverkan.

Båda produkterna är tillverkade med ett specialutvecklat cement, som bland annat innehåller den gröna cementtypen Futurecem samt biobaserade polymerer. Med de nya formuleringarna kan landets hantverkare fortfarande förvänta sig samma höga kvalitet som alltid, garanterar Kristian Mortensen:

- Både LIP 527 och LIP 227 har samma goda egenskaper som våra traditionella produkter, den enda skillnaden är de betydligt lägre CO2-utsläppen, betonar han.

Båda produkterna är godkända till Svanenmärkta byggnader, och kommer i FSC-märkta pappersförpackningar.