Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Bygg hållbart med LIP

Våra tankar kring miljöarbete!
Vi på LIP erbjuder våra kunder byggvaror med hög kvalitet och med minsta möjliga påverkan på miljön.

 

Vårt miljöarbete består av arbete på flera olika områden och med olika frågor. Det handlar så klart om vår natur med vatten, mark, skog och luft – självklara områden att ha fokus på idag. Men det handlar också om dig som arbetar med byggmaterial i din vardag och din arbetsmiljö – likväl som boendemiljön för dem som till slut ska bo eller arbeta i de byggnader som byggs.

 

På LIP tittar vi på hela processen från produktion och transport – men även på användande och slutprodukt.

 

Våra produkter håller alltid en hög kvalitet genom kontinuerliga kvalitetskon- troller, både externt och internt. I vår verksamhet uppfyller vi rådande miljö- lagstiftning. Och vi ser till att få våra produkter bedömda och registrerade hos de för byggbranschen relevanta aktörerna BASTA, SundaHus och Byggvarube- dömningen – vilket du kan läsa mer om i denna broschyr. Detta för att du som användare enkelt ska se de olika produkternas styrkor och egenskaper ur miljöperspektiv.

 

Du som vill bygga Svanenmärkta byggnader kan här läsa om vilka av våra produkter som finns med i Svanen Husproduktportal.

 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

LIP Sverige AB

 

Bygg hållbart med LIP