Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

PRODUKTSPECIFIKA EPD:ER – EN HÅLLBAR FRAMTID MED LIP!

 

Med LIP kan du vara säker på att ditt kommande byggprojekt uppfyller gällande miljökrav.

 

På LIP har vi utvecklat produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD:er) för de flesta av våra fäst- och fogmassor, tätskikt samt avjämningsmassor.

 

Produktspecifik innebär att våra EPD:er baseras på data ner till de enskilda råvarorna som ingår i våra produkter.
Det ger dig som kund en mycket mer exakt och därmed korrekt bild än med generiska EPD:er.

 

Med LIPs produktspecifika EPD:er har du möjlighet att lämna en mycket mer detaljerad klimatdeklaration till din kund.

Vad är en EPD?
Sen januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader, dessa deklarationer omfattar även krav på livscykelanalyser och gränsvärden för CO2-utsläpp.
En miljövarudeklaration, dagligen kallad EPD (Environmental Product Declaration) ger tredjepartsverifierad information om produktens miljöpåverkan för de olika faserna i byggproduktens livscykel; produktion, användning och avfallshantering/återvinning.
Grunden för en EPD är en så kallad livscykelbedömning – LCA (Life Cycle Assessment). I en LCA kommer byggproduktens resursförbrukning under hela dess livscykel att kartläggas och informationen kan sedan användas för att utvärdera en byggnads totala miljöpåverkan.
En produktspecifik EPD är framtagen för en specifik produkt från en viss tillverkare och kan därmed användas för att prioritera produkter med den bästa miljöprofilen i byggnadens LCA.
LIP har medvetet investerat i produktspecifika EPD:er för att kunna utveckla produkter med så låg klimatpåverkan som möjligt – och arbetet fortsätter.

 

Det finns tre olika typer av EPDer på marknaden

 • Produktspecifik EPD
  En produktspecifik EPD är en miljödeklaration som ger information om en specifik produkt från en specifik tillverkare. Detta är den mest exakta miljödeklaration du kan få och ger dig information ända ner på råvarunivå. Detta är den typ av EPD du får för de flesta av LIPs produkter.

 • Grupp-EPD
  För denna typ av miljövarudeklaration utgår man från ett standardrecept för en produktgrupp, dvs att alla produkter som omfattas av en sådan EPD har liknande klimatpåverkan.

 • Generisk/FEICA EPD
  Med generisk EPD menas en miljövarudeklaration som görs för en serie produkter med liknande funktioner för en specifik bransch. EPD:n ger information om produkternas och tillverkarnas genomsnittliga klimatpåverkan.

 

Både FEICA:s (organisationen för europeiska limtillverkare) och EFCA:s (organisationen för europeiska tillverkare av betongtillsatsmedel) miljövarudeklarationer har verifierats och publicerats av det oberoende tyska institutet IBU.

 

LIP Primers - https://www.environdec.com/library/epd4250

 • LIP 2K Vandtætningsbinder

 • LIP VS 30

 • LIP Primer 54

 • LIP Supergrund

 

LIP Floor Screeds - https://www.environdec.com/library/epd4247

 • LIP 210

 • LIP 215

 • LIP 220

 • LIP 222

 • LIP 226

 • LIP 227
 • LIP 228

 • LIP 230

 • LIP 245

 • LIP 250

 • LIP 255

 

LIP Grouts - https://www.environdec.com/library/epd4249

 

LIP Tile Mortars - https://www.environdec.com/library/epd2311

 • LIP Fliseklæb

 • LIP Multi Fliseklæb, grå

 • LIP Multi Fliseklæb, hvid

 • LIP Multi Fliseklæb Let

 • LIP Multi Let 544 Fliseklæb (EPD-dokument)
 • LIP Flydeklæb Let

 • LIP Trope Fliseklæb, grå

 • LIP Trope Fliseklæb, hvid

 • LIP XXL Storformat Fliseklæb

 • LIP 527 Fliseklæb

 • LIP 460

 • LIP Naturstensklæb

 • LIP Hurtighærdende Fliseklæb

 

LIP Wall Pasters - https://www.environdec.com/library/epd4248

 • LIP 320

 • LIP 330

 • LIP 350, grå

 • LIP 350, hvid

 • LIP 360

 • LIP Limmørtel

 • LIP Limmørtel, grov

 • LIP Limmørtel -5

 

Floor Adhesives

 

Wet room


Care and maintenance