Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Putsgrund

Grundfärg till LIP Siliconhartsputs

LIP Putsgrund används som grundfärg innan LIP Siliconhartsputs på fasta underlag som t.ex. LIP 350 Universalputs, LIP 360 Lätt Fiberputs, cementputs, kalkputs, gipsputs mm.

 

Färg:
Som standard vit, tonas i samma kulör som Silicathartsputsen.

Vit
20 kg - Varunummer 100570
Tekniska data
Arbetstemperatur

Min. +5°C - +30°C

Arbetsförhållanden

Undvik direkt solljus, stark vind samt hög luftfuktighet

Torktid

Ca 12 timmar vid 18°C och 65 % relativ fuktighet

Förvaring

12 månader efter produktionsdatum

Densitet

1,6 kg/liter

pH-värde

8-9

Glansgrad

Matt

Konstruktioner

LIP Siliconhartsputs omröres/blandas med en omrörare med lågt varvtal, tills man får en jämn, homogen konsistens. På starkt sugande underlag kan LIP Putsgrund förtunnas med upp till 20 % vatten.