Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 22 Epoxy

Syrafast 2 komponent fästmassa och epoxyfog utan organiska lösningsmedel

LIP 22 Epoxyfog / Fästmassa användes till uppsättning och läggning samt fogning av keramiska golv och väggkakel. I industrier, storkök, mejerier, bryggerier, slakterier, simbassänger och andra ytor där stor kemikaliebeständighet krävs.

3 kg - Varunummer 80056
12 kg - Varunummer 80063
Tekniska data
Arbetstemperatur

10°C – 25°C

Blandningsförhållande Komponent A+B
Bearbetningstid

Cirka 50 minuter vid 20°C

Gång-/fogningsbar Tidigast efter 24 timmar, beroende på temperatur, underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga
Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

Materialåtgång

Som fästmassa:

1,9 kg/mm/m² beroende på keramikstorlek och underlag.

Som fogmassa:

0,5–10,6 kg beroende på keramikstorlek och underlag

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Skikttjocklek Upp till 10 mm
Dragsstyrka efter 24 timmar

> 1 N/mm²

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm²

Förvaring/tekniska data Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras mörkt och kallt
Förvaring/arbetsmiljö Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras mörkt och kallt
Konstruktioner

LIP 22 Epoxy levereras som två separata komponenter/förpackningar som är klara att blanda. De två komponenterna är harts respektive härdare. Komponenterna ska vid blandning ha en temperatur på min. 15– 20°C. Blanda samman de bägge komponenterna i härdarförpackningen under kraftig omrörning med en maskinblandare eller motsvarande. Var noga med att se till att all harts tillsätts i blandningen. De uppvägda volymerna får inte delas. Blandningstid 4–5 min. tills man fått en smidig, homogen konsistens. Den blandade mängden kan bearbetas i cirka 50 min. vid 20°C.

 

Om blandningen känns ”tungarbetad” kan det bero på att temperaturen på golvet/ klinker är för låg (bör inte vara under 10C) eller att komponenterna var kalla vid bland- ningen. Fogning med LIP 22 Epoxy görs diagonalt över fogarna med en fogbräda gjord av silikongummi eller gummi avsedd för epoxifog. Överblivet material tas/tvättas bort under bearbetningstiden med ljummet vatten och en fast svamp (t.ex. 3M Scotch Brite 8541). Restslam bearbetas med en mjuk cellulosasvamp tills slammet ser tvålaktigt och upplöst ut. Det tas då bort med svamp eller gummiskrapa. Tvätta sedan med rent vatten, ev. med T-sprit tillsatt. Byt vatten ofta.

 

Vid plattsättning med LIP 22 Epoxy, appliceras fästmassan på väggen/golvet med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har 80 - 100 % täckning/vidhäftning mellan platta och underlag. Vid användning utomhus, i simbassänger eller vid läggning av stora storformatsplattor ska täckningen vara 100 %.

 

OBS! Vid fogning av lodräta ytor, lister och golv med större fall samt vid användning som fästmassa tillsätts LIP Tix i förhållandet cirka 10–20 gram/kg färdigblandad LIP 22 Epoxy.