Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 527 Kakelfix

CO2 reducerad fästmassa.

För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, väggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc.

 

Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.

20 kg - Varunummer 102628
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Blandningsförhållande

Vägg: 0,33 liter vatten per kg pulver motsvarande 6,6 liter vatten per 20 kg säck.
Golv: 0,36 liter vatten per kg pulver motsvarande 7,2 liter vatten per 20 kg säck.

Materialåtgång

1,5 - 3,8 kg beroende på kermikstorlek och underlag. 

Monterings- och justeringstid

4-5 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gång-/fogningsbar

Efter 1-2 dygn beroende på temperatur, keramikens dimensioner samt underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga/absorptionsförmåga.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm.

Dragsstyrka efter 24 timmar

> 0,5 N/mm².

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1–2 N/mm².

Prov utfört med

SS/EN 12004: C2-TE

S1 uppnås genom att ersätta 50 % vatten med Multibinder motsvarande vatten:multibinder 1:1.

GEV EMICODE

EC 1 PLUS - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 18 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 18 månader. i oöppnad förpackning.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 8 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättbetongelement med fuktinnehåll på upp till 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydridgolv med fuktinnehåll på upp till 0,5 %. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor.

LIP Supergrund (OBS - ej på fuktbelastade golvytor) ska användas metal, gjutasfalt , epoxy, keramik, natursten och liknande underlag.

 

 

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor.

Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm.

Rengöring av kalk, fett, tvålrester och liknande görs med LIP K10 Clean Klinkerrent/LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Befintliga målade ytor (ej epoxi) och vinyl mattas ner med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund (se datablad). Befintliga färgskikt (ej epoxi) och vinyl mattas ner och tvättas med LIP G10 Eco Clean Grundrent. Vid andra släta/glatta underlag används LIP Supergrund som appliceras ett lager med pensel/roller.

Torktiden är cirka 1 timme vid 20°C.

Vid starkt sugande underlag inomhus bör ytan primas med LIP Primer 54

  • Obehandlad lättbetong: 1 del primer och 10 delar vatten.
  • Gipsskivor, fibergips och träunderlag: Konserterad/oförtunnad primer
  • Kalciumsilikatskivor: 1 del primer 5 delar vatten
  • Övriga underlag se Primer 54 produktblad
  • Starkt sugande underlag utomhus skall förvattnas (ej fritt vatten)

 

 

Bruksanvisning

LIP 527 blandas i förhållandet 0,33-0,36 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 6,6-7,2 liter/ 20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning med en maskinvisp eller motsvarande till en smidig, homogen massa utan klumpar. Blandningstid 2-3 minuter. Efter 5 minuters vilotid rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 4-5 timmar.

 

LIP 527 Fästmassa appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan. Kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 minuter efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid inomhus montering av keramiska material rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både keramik och underlag.

 

Vid montering av storformatsplattor större än 300x300 mm, samt vid all montering utomhus och våtrum, rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar När storformatsplattor (större än 600x600 mm eller plattor större än 0,36 m²) monteras på vägg och golv används Buttering-Floating metoden (dubbellimningsmetoden både på underlaget och plattans baksida). Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan (både på underlaget och plattans baksida). Det är viktigt att rillorna (tandningen) på plattans baksida är parallella med rillorna på underlaget. Plattan trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, eventuellt överskott av fästmassa tas bort direkt efter monteringen. Vid plattor större än 900x900 mm rekommenderas LIP XXL Storformatfix eller LIP Kakelfix, se tekniskt datablad. Vid användning utomhus på t.ex. terrasser, trappor och fasader används alltid Buttering-Floating metoden.

 

 

Vid användning utomhus rekommenderas att inte använda mörk keramik.

Mörka färger blir betydligt varmare än ljusa vid solpåverkan och därför expanderar mörk keramik mer än ljusa.

Det rekommenderas också att inte använda rektangulär keramik i stora dimensioner över 0,09 m² då det längre keramikformatet och fogmönstret bidrar till större rörelser mot betongunderlaget.

Golvlutningen ska vara mellan 1-2 %.

 

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt. Fästmassa som inte härdat får inte hällas ut i avlopp då det kan orsaka stopp. Härdad fästmassa klassificeras som allmänt byggavfall.

 

 

OBS!

Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.

Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.

Vid montering av storformatig keramik rekommenderas det att vänta ytterligare 1-2 dygn innan fogning för att minimera risken för missfärgade fogar på grund av restfukt i fästmassan.

Härdningstiden för storformatsplattor är vanligtvis långsammare på grund av den lilla fogytan/arealen. Stora keramikytor och bindemedelstillsatser förlänger också tork- och härdningstiden. Vi rekommenderar att härdningstiderna fördubblas före fogning för den här typen av plattor.

Förslag 1: Var uppmärksam på plattor med släppmedel på baksidan (vanligtvis vitt kalciumpulver). För att minska risken för plattsläpp på keramik med släppmedel på baksidan, arbeta alltid in ett tunt lager fästmassa på baksidan av plattan innan montering. Fästmassan måste arbetas in ordentligt för att bryta släppmedlet och minska risken för plattsläpp. Golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken (se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på).

Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda.

Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.

Vid montering är det vigtigt att plattorna är rumstempererade för att minimera risken för kondensfukt, vilket kan försämra vidhäftningen.

 

 

Produktens CO2-utsläpp är 50% lägre jämfört med generisk EPD*

*Grupp A1-A3 jämfört med generisk EPD-DBC-20220218-IBF1-EN