Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Flexicol

Färdigblandad fästmassa med stor flexibilitet​

Används till montering av keramik, klinker, marmor, isoleringsskivor mm. i torra utrymmen. Vid applicering av fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix. LIP Snabbtorkande Kakelfix eller LIP XXL Storformatfix.

1 kg - Varunummer 1574045
4 kg - Varunummer 1574052
15 kg - Varunummer 1574078
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C – +30 °C.

Blandningsförhållande

Färdigblandad.

Materialåtgång

1,6-4 kg beroende på keramikstorleken och underlag.

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIP’s app. ​

Bearbetningstid

Ca. 5 timmar vid 20 °C​.

Monterings- och justeringstid

Ca. 30 min. vid 20 °C​.

Gång-/fogningsbar

Tidigast efter 1-2 dygn vid 20 ºC, och 50 % RF med en viss luftväxling, beroende på temperatur, keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och absorptionsförmåga.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C​.

Skikttjocklek

Upp til 10 mm​.

Dragsstyrka, betong

> 1 N/mm². ​

Dragstyrka, våtlagring

> 0,5 N/mm². ​

CE-märkning

DS EN 12004/2: D2-E-S2​.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

24 mån. i oöppnat emballage (frostfritt). ​

Konstruktioner

Underlag​

Gjutna betongväggar och golvytor äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %.

Cementbaserat spackel, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor. ​

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.​

 

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Betonghud slipas bort innan grundning/primning. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Klinkerrens/LIP G10 Eco Grundrens.

Befintliga färgskikt och vinyl mattas med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund. (se datablad)​
På starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten. ​

 • Gipsskivor, gipsputs: Oförtunnad​.
 • Kalciumsilikatskivor, fibergips: 1 del Primer 54 blandas med 5 delar vatten​.

 

Bruksanvisning ​

LIP Flexicol grå appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan. Kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 minuter efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga. Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid inomhus montering av keramiska material rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både keramik och underlag. ​

Vid montering av plattor med Nivåsystem eller större än 300 x 300 mm (0,09 m²), rekommenderas att plattan dubbelstrykas för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp. Dubbellimningsmetoden kan göras som ett tunt, jämnt lager fästmasa med slät spackel. Vid användning av en 4 x 4 eller 6 x 6 mm tandspackel för Buttering-Floating appliceras först fästmassan med den släta sidan, sedan dras igenom med den tandade sidan. Detta säkerställer en jämn skikttjocklek. Det är viktigt att de rillorna/skårade tandspackelsrillorna på baksidan av plattan är parallella med de tandspackelrillorna på underlaget eller att rillorna på plattans baksida slätspacklas. ​

För keramikstorlekar över 900 x 900 mm (0,81 m²) rekommenderas LIP XXL Storformatfix. Alternativt använd LIP Snabbhärdande kakelfix eller LIP Naturstenfix som blandas med LIP Multibinder (1 del vatten 1 del Multibinder). Detta rekommenderas för att öka flexibiliteten i kakellimmet och minimera risken för missfärgade fogar på grund av kvarvarande fukt.​

 

Rengöring

Eventuella rester av kakellimmet på keramikytan och i fogen avlägsnas enkelt före härdning genom att skrapa med en tunn sticka och tvätta med vatten. Verktyg och händer rengörs med vatten, varmt vatten är att föredra.​

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!​

 • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.​
  Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.​
 • Vid montering av storformatigkeramik rekommenderas det att vänta ytterligare 1-2 dygn innan fogning för att minimera risken för missfärgade fogar på grund av restfukt i fästmassan.​
 • Var uppmärksam på plattor med släppmedel på baksidan (vanligtvis vitt kalciumpulver). För att minska risken för plattsläpp ​
  på keramik med släppmedel på baksidan, arbeta alltid in ett tunt lager fästmassa på baksidan av plattan innan ​
  montering. Fästmassan måste arbetas in ordentligt för att bryta släppmedlet och minska risken för plattsläpp.
 • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken ​
  Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar ​
  innan full styrka uppnås. ​
 • Vid montering är det viktigt att plattorna är rumstempererade för att minimera risken för kondensfukt på baksidan av keramiken, vilket kan försämra vidhäftningen. ​