Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Flexicol

Färdigblandad fästmassa med stor flexibilitet

Marmor, isoleringsskivor etc. i torra utrymmen. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix. Stabilisering av träbjälklag tillsammans med golvgips.

1 kg - Varunummer 1574045
4 kg - Varunummer 1574052
15 kg - Varunummer 1574078
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C – +30°C

Blandningsförhållande Färdigblandad
Materialåtgång

1,6 kg/mm/m² fästmassa.

Konkret materialåtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Bearbetningstid

Cirka 5 timmar vid 20°C

Monterings- och justeringstid

Cirka 30 min. vid 20°C

Gång-/fogningsbar Efter 1–2 dygn, på sugande underlag/plattor vid 20° C och en RF på 50 %.
Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

Skikttjocklek Upp till 10 mm
Dragsstyrka, betong

≥ 1 N/mm²

Dragstyrka, våtlagring

≥ 0,5 N/mm²

CE-märkning

DS EN 12004/2: D2-E-S2

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)
Förvaring/arbetsmiljö Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)
Konstruktioner

LIP Flexicol appliceras med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kont­ rollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 min. efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga.

 

Vid montering av tunn keramik/ mosaik bör fästmassan släktspacklas innan montering. Vid monte­ ring av keramiska material som är 30 x 30 cm eller mindre rekommenderas att fäst­ massan har mint 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag. Vid montering av storformatsplattor, större än 300 x 300 mm rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp och förskjutna plattor.