Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Injektionslim

Speciallim för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor.

LIP Injektionslim används för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor, natursten och klinkers. LIP Injektionslim kan också användas för injektion i sättningssprickor i betong och annat murverk där du vill fylla i sprickor.

290 ml - Varunummer 31365
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +20 °C.

Härdningstid

Max. 18 timmar vid 1 mm tjockt lager vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Förvaring

12 mån.  i oöppnad förpackning, förvaras svalt (max. 20 °C) i tät försluten förpackning. Tål inte frost.

Konstruktioner

Bruksanvisning

Leta upp hålrummet i plattan genom att slå försiktigt med skaftet av en skruvmejsel el­ler liknande. Märk sedan ut området med krita, målartejp eller liknande. Borra hål i de intilliggande fogarna, var 10:e cm beroen­de på plattornas storlek. Borren anpassas efter fogbredd. Hålets djup justeras efter plattornas och fästmassans tjocklek. Använd en borrmaskin där det går att ställa in rätt borrdjup så att inte borren tränger in i fästmassans underlag och skadar tät­skiktet. Dammsug hålen noggrant för att avlägsna lösa partiklar och damm.

Du kan eventuellt slå försiktigt med en gummihammare runt hålet för att lossa yt­terligare partiklar och damm. Om ett hålrum känns vid borrning av injektionshål stoppas borrningen av det specifika hålet. Sätt därefter injektionslimpatronen i en fogpistol och börja injektionen. För in spetsen av fog pa­tronen i hålet och pressa försiktigt. Pressa med ett lätt tryck in LIP Injektionslim i hå­let. Om det finns ett hålrum kommer injek­tionslimmet sakta att fylla hålrummet.

Om det flyter ut lim ur ett av de andra hålen, fortsätter du injektionen tills mängden som rinner upp ungefär motsvarar den mängd som injiceras. Om ett hål inte absorberar lim, fortsätt till nästa hål.

 

Rengöring

När injektionen är klar avlägsnas över­skottslim med varmt vatten. Härdat injek­tionslim kan avlägsnas med alkohol eller aceton.

 

Emballage

290 ml patron. Ska förvaras torrt och frostfritt.

 

Färg

Vit.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.