Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Supergrund

Kvartssandsmodifierad specialprimer.

LIP Supergrund är en kvartssandsmo­difierad specialprimer för olika typer av underlag. Används i samband med platt­sättning/spackling av väggar och golv där extra stora krav ställs på vidhäftning.

1 kg - Varunummer 80520
3 kg - Varunummer 80513
12 kg - Varunummer 80506
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +30 °C.

Torktid

Ca. 2 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling. beroende på temperatur och underlag.

Materialåtgång

På icke sugande underlag ca. 250-300 g/m².

På sugande underlag ca. 250-300 g/m². (förtunnad med vatten 1:1 eller 1:2).

På råbetong/outjämnad och ojämna underlag ca. 800-1200 g/m². (oförtunnad beroende på underlag).

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Vid frostfri förvaring är och oöppnat emballage ­hållbarheten min. 24 mån.

Konstruktioner

Underlag

Kan användas på svåra underlag som epoxi, gjutasfalt och anhydritgolv. Icke-sugande underlag som slät/glatt och tät betong, keramiska plattor, natursten och terrazzo. Metall och ytbehandlad träunderlag. Epoxi, färg, vinyl och linoleum samt vattenfasta limrester.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast, hållbart och ren­gjort från föroreningar som damm, olja, fett, vax m.m. Rengöring från kalk, fett och tvålrester genomförs med LIP K10 Eco Klinkerrens/
LIP G10 Eco Grundrens.

 

Bruksanvisning

På icke sugande underlag används LIP Supergrund oförtunnad. På sugande underlag kan LIP Supergrund förtunnas med vatten 1:1 eller 1:2, beroende på un­derlagets sugförmåga.

LIP Supergrund appliceras med pensel/ kvast eller filtroller. Undvik primer-pölar. Primern måste vara torr innan vidare behandling.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan produkten härdar. Varmt vatten fung­erar bäst.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • Vid tveksamhet rekommenderas att testa LIP Supergrunds vidhäftning mot underlaget på en liten yta innan primer arbetet utförs. Vidhäftningen måste vara minst 1 N/mm².
  • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
    Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar
    innan full styrka uppnås.