LIP Multifog

Allround cementbaserad fogmassa

LIP Multifog  är en cementbaserad och allround fogmassa med tillsatser som ger fogen vatten- och smutsavvisande egenskaper. LIP Multifog  används för fogning av keramiska golvplattor och väggkakel, klinker, natursten, mosaik och glas mm.

 

LIP Multifog  är särskilt lämplig för fogning av icke sugande keramik. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP Multifog  är frostsäker och kan användas både inomhus och utomhus.

 

Färger:
Vit, pärlvit, Manhattan (ljusgrå), grå, kolgrå, svart, jasmin, sand.

LIP Multifog Manhatten, ljusgrå
5 kg - Varunummer 51032 , DB nr. 5106413
20 kg - Varunummer 230000 , DB nr. 1972721
LIP Multifog Grå
5 kg - Varunummer 51049 , DB nr. 5106415
20 kg - Varunummer 230017 , DB nr. 1972519
LIP Multifog Koksgrå
5 kg - Varunummer 51056 , DB nr. 5106416
20 kg - Varunummer 230024 , DB nr. 1972520
LIP Multifog Sand
5 kg - Varunummer 51100 , DB nr. 5157280
20 kg - Varunummer 230031 , DB nr. 1972521
LIP Multifog Pärlvit
5 kg - Varunummer 51087 , DB nr. 5147035
20 kg - Varunummer 230048 , DB nr. 1972522
LIP Multifog Jasmin
5 kg - Varunummer 51063 , DB nr. 5147034
LIP Multifog Vit
5 kg - Varunummer 51124 , DB nr. 5223175
LIP Multifog Svart
5 kg - Varunummer 51117 , DB nr. 5223174
Tekniska data
Arbetstemperatur

5°C - 30°C

Blandningsförhållande

0,2 liter vatten/kg pulver, motsvarande 4 liter vatten/20 kg säck

Materialåtgång

0,4–1,9 kg/m2 beroende på fogbredd och keramikstorlek.

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs App

Bearbetningstid

3–4 timmar vid 20°C

Gångbar

Tidigast efter 8 timmar vid 20°C

Klar för full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

CE-märkning

DS/EN 13888 CG2WA

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP Fogmassa blandas i förhållandet 0,2 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 4 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas.

 

Fogmassan appliceras på keramiken diagonalt med gummiskrapa eller fogbräde tills fogarna är helt fyllda och jämna. När fogmassan har satt sig efter 15–45 min. rengörs kakelytan med urvriden svamp som regelbundet sköljs med rent vatten. Foghinnor kan på syrabeständiga ytor tas bort med LIP Klinkerens K1 enligt anvisningarna, dock tidigast efter 12 timmar när fogmassan är tillräckligt härdad.

 

OBS! Fogning kan normalt utföras först 24–48 timmar efter avslutad keramikmontering. Under fogningen och härdningen får inte ytorna utsättas för drag, värme eller annan kraftig uttorkning. Fogmassan är infärgad med pigment som på vissa typer av keramik kan vara svåra att ta bort. Fogmassan kan till en början avge överskottsfärg. Ojämnt sugande keramikkanter, varierande förhållanden mellan vatten och cement samt restfukt i underlaget kan leda till att fogfärgen varierar. Vid täckning av golvytor med diffusionstäta material ska fogen torka i minst 3 dygn.

 

Vid fogning av större ytor kan LIP Flytillsats tillsättas i LIP Multifog för att förenkla fogningen. Läs mer om användning av Flytillsats under Fogmassa på www.lip.dk