Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Golvavjämningsmassor

När man väljer vilken typ av golvavjämningsmassa man ska använda i ett objekt är det viktigt att man tar hänsyn till om tidsfaktorn har en betydelse vid val av material. LIP har material som är beläggningsbart efter 4 timmar.

 

Broschyr: LIP Gulvspackel

16 Produkter