Golvavjämningsmassor

När man väljer vilken typ av golvavjämningsmassa man ska använda i ett objekt är det viktigt att man tar hänsyn till om tidsfaktorn har en betydelse vid val av material. LIP har material som är beläggningsbart efter 4 timmar.

 

Broschyr: LIP Gulvspackel

15 Produkter