Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare är avsedd för kapillärbrytare i tillexempel storkök, slakterier, mejerier, bryggerier, badhus m.m. där den används som kapillärbrytare vid genomföringar i golv och vägg. Kapillärbrytare användes för att hindra vattenabsorption runt fasta installationer och därmed även minska risken för bakteriell påväxt. Den kemiske motståndskraften gör att kapillärbrytaren är formstabil vid exempelvis kemisk rengöring. Om man ska använda ex. våtrumssystem överströs den ohärdade kapillär brytaren med kvartssanden som säkrar vidhäftningen. När kapillärbrytaren har härdat avlägsnas överskotts sand med dammsugare.

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare kan också användas vid lagning på hårt belastade industrigolv eller liknande ytor.

10 liter - Varunummer 80117
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +25°C.

Bearbetningstid

Ca. 25 min vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

Ca 2,4 liter/kitt motsvarar:

Ca 3 st. golvbrunnar med en ø 200 mm GA.

Ca 10 st. montagebult.

Torktid

Efter 24 timmar vid 20°C kan fortsatt behandling genomföras.

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mån. i oöppnat emballage. Lagras mörkt och svalt

Konstruktioner

Underlag
Alla fasta, bärkraftiga underlag. Platsgjuten betong och betongelement äldre än 3 månader med sammanhängande dragstyrka på minst 1,5 N/mm².

 

Förbehandling  

Underlaget skall vara fast och fri från utfällningar, damm, smuts, olja, fett, vax, och andra skiljemännen. Rengöring av fett och tvålrester görs med LIP G10 Clean Grundrent/LIP K10 Clean Klinkerrent.
För reparationer i golv och liknande används LIP Epoxi Primer omedelbart innan LIP Epoxi-Kapillärbrytare ska används (vått i vått).

 

Bruksanvisning

De 2 Epoxikomponenter, A (Härdare) och B (harts), blandas med en långsamtgående maskinblandare med visp i den medföljande hinken. Blandningstid ca 3–4 minuter. Därefter tillsätts den medleverede komponent C (LIP ugnstorkade kvartssand) Blandningstid ca 3–4 min.

OBS! Visp, hink och andra verktyg skall vara helt rena för att inte påverka konsistensen och materialegenskaper. Var noga med att allt innehåll i komponent A+B+C tillsätts i blandningen. Underlag och arbetstemperatur skall vara mellan 10°C och 25°C. Undvik att arbeta i direkt sol. Monteringstid ca 25 minuter vid 20°C.

LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare appliceras med vanliga murarverktyg exempelvis murslev, fogbräda, direkt efter det att kapillärbrytaren är applicerad skall ytan överströs med påse D (LIP Ugnstorkade Kvartssand) på den fuktiga ytan. När kapillärbrytaren har härdat avlägsnas överskotts sand med dammsugare.

 

Rengöring

Rester av LIP 25 Epoxi-Kapillärbrytare på verktyg och liknande tas bort med sprit direkt efter användning. Härdad Epoxi kan endast tas bort mekaniskt.

 

Förpackning

10 liter plasthink, komponenterna:
LIP Epoxihärdare –A
LIP Epoxiharts –B
LIP Ugnstorkade Kvartssand –C
LIP Strösand -D

 

Färg

Sandfärgad, kan infärgas grå

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.


OBS!

  • Låga temperaturer försvårar förarbetet. Värm med fördel upp produkterna till sluttemperatur innan bruk. Höga temperaturer förkortar användningstiden.
  • Att arbeta med Epoxy:
    Följ alltid Arbetsmiljöverkets gällande skyddsföreskrifter för härdplaster. För att arbeta med epoxiprodukter måste man som entreprenör genomgå en härdplastut­bildning.
  • Skyddsutrustning
    Vid arbete på tillfällig arbetsplats är det särskilt viktigt att använda skyddsdräkt och felfria skyddshandskar anpassade för epoxiarbete. Om det finns risk att andas in damm eller gaser från epoxi eller härd­are, använd andningsskydd med lämpliga filter. Om det finns risk för stänk, använd skyddsglasögon. Det ställs speciella krav på heltäckande personlig skyddsutrust­ning och andningsskydd vid epoxisprut­ning. Ögondusch ska finnas i anslutning till arbetsplatsen.