Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Betongbinder

Förbättrar egenskaperna för murbruk, puts och betong

LIP Betongbinder är ett vattenbaserat tillsatsmedel som kan användas både inomhus och utomhus. LIP Betongbinder används som tillsats till cementbaserat bruk och betong och ökar bearbetbarheten.

 

LIP Betongbinder kan dessutom användas som tillsatsmedel i putsbruk, och ger ökad flexibilitet och tryckhållfasthet när den tillsätts i bruket. LIP Betongbinder har en viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan.
Tillsats av LIP Betongbinder minskar risken för sprickbildning i murbruket/put­s-ytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.

1 liter - Varunummer 703023
2,5 liter - Varunummer 703009
10 liter - Varunummer 703016
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C – +25 °C

Typ

Bindemedel

pH-värde

6 - 7

Materialåtgång

Cirka 10–12 % LIP Betonbinder i förhållande till cementvikten.

Som vidhäftningsslamma: 0,1 l/m²/ skikttjocklek.

Som tillsats i murbruk: 0,3–0,4 l/10 l bruk.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Skakas väl innan användning
OBS! LIP Betongbinder ska alltid spädas med 1 del binder och 3 delar vatten innan användning (blandningsvätska).

 

Blandningsförhållande som putsbruk:
1 del sand/grus blandas med 1 del cement. Tillsätt blandningsvätska tills massan uppnår en lämplig konsistens. Arbeta ner putsslamman ordentligt i underlaget. Putsning görs sedan vått i vått. Om du putsar flera gånger, ska underlaget bestrykas med putsslamman mellan varje nytt skikt.

 

Blandningsförhållande som tillsats till murbruk:
1 del cement blandas med 2–3 delar sand/grus. Tillsätt blandningsvätskan tills massan uppnår önskad konsistens. Bred sedan ut murbruket på vanligt sätt.

 

Blandningsförhållande som tillsats till LIP Finbetong:
Tillsätt cirka 2,0 liter blandningsvätska till 25 kg LIP Finbetong motsvarande 0,5 liter. LIP Betongbinder.

 

Blandningsförhållande för sluring/ slamma till spackling eller gjutning:
Vid användning på ytor utomhus eller ytor med tillskjutande markfukt blandas 1 volymdel LIP 228, 229, 248, 250 eller Rotbruk med 1 volymdel blandningsvätska till jämn konsistens. Sluringen/ slamman kvastas noggrant in i underlaget, spacklingen/gjutningen appliceras när slamman/sluringen är torr. Om det krävs flera behandlingar slammas ytan mellan varje nytt lager.